Lá Chè Vằng Sẻ (1kg)

95,000

Lá chè vằng – chè vằng khô Quảng Trị – 100% từ chè vằng sẻ