Tag Archives: tình yêu

YÊU, LÀ BÊN NHAU CẢ NHỮNG NGÀY BÃO GIÔNG…

“Lúc thấy nhau xấu nhất, mệt nhất, vất vả khó khăn nhất, mà vẫn muốn gắn bó, vẫn muốn ở cạnh… đó mới là tình yêu thực sự”. Là đàn ông, khi bạn có tiền, bạn có thể mua được tất cả. Mua được bạn bè, mua được những mối quan hệ, mua được một […]

Zalo